Leping: "Samm tööellu" tegevuse toetamine aastatel 2018-2020


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Merle Liivak
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: mittetulundusühing "Johannes Mihkelsoni Keskus" 80093754

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 18-2705
Lepingu nr: 18-2705
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: "Samm tööellu" tegevuse toetamine aastatel 2018-2020
Kehtivuse algus: 04.05.2018
Kehtivuse lõpp: 31.05.2020
Täitmistähtaeg: 31.05.2020