Leping: Põllu tn ülekäigu ehitus


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Andres Pool
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnamajanduse osakond
Ametinimetus: juhataja asetäitja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Rattar OÜ 11804871

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-4072
Lepingu nr: T-1538
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Põllu tn ülekäigu ehitus
Täitmistähtaeg: 03.09.2019