Leping: SARS-CoV-2 antigeeni kiirtestide soetamine


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Kunnar Jürgenson
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnavarade osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: HMK Medical OÜ 14987151

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 21-4322
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Lõpetatud
Lepingu sisu: SARS-CoV-2 antigeeni kiirtestide soetamine
Kehtivuse algus: 01.12.2021
Kehtivuse lõpp: 23.12.2021
Täitmistähtaeg: 03.12.2021
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: RHS § 110 lg 5 - Pakkumus on konfidentsiaalne
01.12.2021 kuni 30.11.2026
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus