Leping: LA Helika rühmaruumide sisustamine


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Kunnar Jürgenson
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnavarade osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: A&T Trading OÜ 10449847
Kumer Saag OÜ (11611586)

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 21-3876
Lepingu nr: ET 21/52
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: LA Helika rühmaruumide sisustamine
Kehtivuse algus: 01.11.2021
Kehtivuse lõpp: 29.01.2022
Täitmistähtaeg: 29.01.2022