Leping: Keskkonnasäästlike õppeprogrammide läbiviimine 2018/2019 õppeaastal.


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Kersti Vilson
Osakond: Tartu Kesklinna Kool
Ametinimetus: direktor

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus 90005946

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 18-5022
Lepingu nr: 3-2_2/7954-4/2018
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Keskkonnasäästlike õppeprogrammide läbiviimine 2018/2019 õppeaastal.
Kehtivuse algus: 03.09.2018
Kehtivuse lõpp: 12.06.2019