Leping: Tartu linna veebirakendustele tugiteenuste ostmine


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Jüri Mölder
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnakantselei
Ametinimetus: linnasekretär

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Piksel OÜ 10126529

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 18-5856
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Täitmisel
Lepingu sisu: Tartu linna veebirakendustele tugiteenuste ostmine
Kehtivuse algus: 01.01.2019
Kehtivuse lõpp: 31.12.2021
Täitmistähtaeg: 31.12.2021