Leping: LA Kelluke Pääsusilma rühma ruumide remonttööd


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Kunnar Jürgenson
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnavarade osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Fastfix Ehitus OÜ 14409684

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 21-4382
Lepingu nr: ET 21/65
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Lõpetatud
Lepingu sisu: LA Kelluke Pääsusilma rühma ruumide remonttööd
Kehtivuse algus: 07.12.2021
Kehtivuse lõpp: 28.03.2022