Korraldus: Osalemine projektis "E+ "Young Creators Discover 3D""

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Osalemine projektis "E+ "Young Creators Discover 3D""
Reg. number: 298
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 23.03.2021
Jõustumise kp: 23.03.2021
Eelnõu: Osalemine projektis "E+ "Young Creators Discover 3D""
Failid: LVK2021032300298.asice ( 82 kb )