Leping: Kastani tn rekonstrueerimine lõigus Tiigi tn kuni J.Kuperjanovi tn


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Rein Haak
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnamajanduse osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Asfaldigrupp OÜ 12001039

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-0396
Lepingu nr: T-1434
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Kastani tn rekonstrueerimine lõigus Tiigi tn kuni J.Kuperjanovi tn
Kehtivuse algus: 17.01.2019
Kehtivuse lõpp: 10.09.2019
Täitmistähtaeg: 17.09.2019