Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogule otsuse "Loa andmine projektis "Liginullenergiahoone ehitamine" osalemiseks" esitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Tartu Linnavolikogule otsuse "Loa andmine projektis "Liginullenergiahoone ehitamine" osalemiseks" esitamine
Reg. number: LV-IP-0032
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 22.02.2021
Koostaja: Marek Treufeldt
Ettekandja: Kunnar Jürgenson
EELNÕU