Leping: Vahi tn freesikaart


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Rein Haak
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnamajanduse osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Altren Projekt OÜ 12609551

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-5099
Lepingu nr: T-1564
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Vahi tn freesikaart