Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogule otsuse "Loa andmine projektis "Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses" toetuse saamise taotlemiseks" eelnõu esitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Tartu Linnavolikogule otsuse "Loa andmine projektis "Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses" toetuse saamise taotlemiseks" eelnõu esitamine
Reg. number: LV-IP-0297
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 18.11.2020
Koostaja: Kätlin Mäe
Ettekandja: Merle Liivak
EELNÕU