Õigusakti eelnõu: Osalemine projektis "ENSNARE - ENvelope meSh aNd digitAl framework for building REnovation "

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Osalemine projektis "ENSNARE - ENvelope meSh aNd digitAl framework for building REnovation "
Reg. number: LV-K-1135
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 01.10.2020
Koostaja: Kaspar Alev
Ettekandja: Kunnar Jürgenson
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 06.10.2020 korraldus nr 1074 "Osalemine projektis "ENSNARE - ENvelope meSh aNd digitAl framework for building REnovation""
EELNÕU