Leping: Tartu Linnamuuseumi aastaraamatu (22) kujundamine ja küljendamine


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Marge Rennit
Osakond: Tartu Linnamuuseum
Ametinimetus: Direktori kohusetäitja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Eesti Kultuurkapital 74001328

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 20-2751
Lepingu nr: S07-20/0505L
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Lõpetatud
Lepingu sisu: Tartu Linnamuuseumi aastaraamatu (22) kujundamine ja küljendamine
Kehtivuse algus: 06.07.2020
Kehtivuse lõpp: 30.09.2020
Täitmistähtaeg: 30.09.2020