Õigusakti eelnõu: Projektis "Improving professional competencies through international mobility III" osalemise heakskiitmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Projektis "Improving professional competencies through international mobility III" osalemise heakskiitmine
Reg. number: LV-K-0120
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 04.02.2020
Koostaja: Helina Laine
Ettekandja: Riho Raave
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 10.02.2020 korraldus nr 124 "Projektis "Improving professional competencies through international mobility III" osalemise heakskiitmine"
EELNÕU