Leping: LA Poku välisuksed


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Kunnar Jürgenson
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnavarade osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: FE
Scandinavian Window OÜ 12047685

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-6353
Lepingu nr: ET 19/104
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Lõpetatud
Lepingu sisu: LA Poku välisuksed