Leping: Linna sissesõidutähiste juures olevate linna lippude, turismiinfo stendi ja linna tähiste hooldamine 01.01.2020.a kuni 31.12.2020.a.


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Rein Haak
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnamajanduse osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: osaühing STOPP 10006222

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-6146
Lepingu nr: L-579
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Lõpetatud
Lepingu sisu: Linna sissesõidutähiste juures olevate linna lippude, turismiinfo stendi ja linna tähiste hooldamine 01.01.2020.a kuni 31.12.2020.a.
Kehtivuse algus: 01.01.2020
Kehtivuse lõpp: 31.12.2020
Täitmistähtaeg: 31.12.2020