Leping: Inkontinentsitoodete ost Tartu Hooldekodule 2020


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Astrid Kütt
Osakond: Tartu Hooldekodu
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Osaühing Balti Intermed 10170298

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-6108
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Lõpetatud
Lepingu sisu: Inkontinentsitoodete ost Tartu Hooldekodule 2020
Kehtivuse algus: 01.01.2020
Kehtivuse lõpp: 31.12.2020
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 - Ärisaladus
09.12.2019 kuni 08.12.2024
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus