Õigusakti eelnõu: Riigihanke Toitlustamisteenuse ost Tartu Rukkilille lastehoiule

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Riigihanke Toitlustamisteenuse ost Tartu Rukkilille lastehoiule
Reg. number: LV-K-1368
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 25.11.2019
Koostaja: Sirle Sõstra
Ettekandja: Kunnar Jürgenson
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 26.11.2019 korraldus nr 1293 "Riigihanke "Toitlustamisteenuse ost Tartu Rukkilille lastehoiule" edukaks tunnistamine"
EELNÕU
Hindamisele kuulus Baltic Restaurants Estonia AS (11391363) pakkumus maksumusega 30 294 eurot koos käibemaksuga.
Jrk nrHindamiskriteeriumVäärtuspunktide osakaal
1.Toidupäeva maksumus60
2.Näidismenüü tervislikkus10
3.Näidismenüü mitmekesisus10
4.Toidu valmistamisel mahepõllumajanduslikust kasvatusest pärit puu- ja köögivilja kasutamine10
5.Toidu valmistamisel mahepõllumajanduslikust kasvatusest pärit teraviljatoote kasutamine 5
6.Toidu valmistamisel mahepõllumajanduslikust kasvatusest pärit liha kasutamine 5
Kokku väärtuspunkte 100

Toidupäeva maksumus on ühe lapse toidupäeva (hommikusöögi, lõuna ja oote) maksumus.
Odavaima toidupäeva maksumuse pakkumuse leidmiseks kasutatakse valemit:
(maksimumpunktid vastava osakaalu juures) x (madalaim hind) / (pakutud hind).
Odavaimat hinda sisaldav pakkumus saab vastava osakaalu juures maksimum arvu punkte,
teised pakkumused saavad proportsionaalselt vähem punkte. Arvutamisel tekkivad murdarvud ümardatakse kümnendikeni.

Arvestades asjaolu, kus menüü hindamise etappi jäi ainult üks pakkuja, ei olnud võimalik välja töötatud valemit kasutada, kuna madalama hinna pakkuja puudus. Oli ainult üks pakkuja. Nimetatud pakkuja kogus menüü hindamise käigus 32,75 punkti.

Baltic Resturants Estonia AS poolt esitatud menüü oli koostatud asjatundlikult ning pakkuja kinnitas, et kasutab toidu valmistamiseks 25% ulatuses mahepõllumajanduslikust kasvatusest pärit liha, 25% ulatuses mahepõllumajanduslikust teravilja kasvatusest pärit teraviljatoodet ning 25% ulatuses mahepõllumajanduslikust puuviljakasvatusest pärit puuvilju ja 25% ulatuses mahepõllumajanduslikust köögiviljakasvatusest pärit köögivilju.

Täpsem ülevaade menüü analüüsist on ära toodud eelnõu lisand failis (Hindamisprotokoll Toitlustamisteenuse ost Tartu Rukkilille lastehoiule).
Olles hinnanud esitatud pakkumuse, teeb riigihanke "Toitlustamisteenuse ost Tartu Rukkilille lastehoiule " eest vastutav isik Sirle Sõstra ettepaneku: Tunnistada riigihankel edukaks: "Toitlustamisteenuse ost Tartu Rukkilille lastehoiule" edukaks Baltic Restaurants Estonia AS (11391363) pakkumus ühe lapse toidupäeva maksumusega 4,00 eurot koos käibemaksuga.