Õigusakti eelnõu: Riigihanke "Tartu linna haridushoonete automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) korraline hooldus ja häiresignaalide juhtimine Häirekeskusesse 01.01.2020 kuni 31.12.2022" pakkuja edukaks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Riigihanke "Tartu linna haridushoonete automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) korraline hooldus ja häiresignaalide juhtimine Häirekeskusesse 01.01.2020 kuni 31.12.2022" pakkuja edukaks tunnistamine
Reg. number: LV-K-1257
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 04.11.2019
Koostaja: Sander Sööt
Ettekandja: Kunnar Jürgenson
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 05.11.2019 korraldus nr 1211 "Riigihanke "Tartu linna haridushoonete automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) korraline hooldus ja häiresignaalide juhtimine Häirekeskusesse 01.01.2020 kuni 31.12.2022" pakkuja edukaks tunnistamine"
EELNÕU