Leping: Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpilaste vedu 2019/2020.õppeaastal


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Roman Meeksa
Osakond: Tartu Linnatransport
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Aktsiaselts SEBE 10077848

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-4948
Lepingu nr: L-577
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Lõpetatud
Lepingu sisu: Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpilaste vedu 2019/2020.õppeaastal
Kehtivuse algus: 01.09.2019
Kehtivuse lõpp: 10.06.2020