Leping: Ringtee ja Idaringtee tänavate liiklusohutuse inspekteerimine


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Rein Haak
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnamajanduse osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: L&T Konsult OÜ 14305111

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-4946
Lepingu nr: L-576
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Lõpetatud
Lepingu sisu: Ringtee ja Idaringtee tänavate liiklusohutuse inspekteerimine
Kehtivuse algus: 07.10.2019
Kehtivuse lõpp: 28.10.2019
Täitmistähtaeg: 28.10.2019