Õigusakti eelnõu: Kalda tee 32 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Kalda tee 32 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Reg. number: LV-K-0936
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 29.08.2019
Koostaja: Liis Randmets
Ettekandja: Urmas Ahven
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 24.09.2019 korraldus nr 1005 "Kalda tee 32 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine"
Failid: Olemasolev.pdf ( 1102 kb )
Ruumiline illustratsioon.pdf ( 188 kb )
Seletuskiri.pdf ( 642 kb )
Tehnovorgud.pdf ( 412 kb )
Pohijoonis.pdf ( 954 kb )
Planeeringuala lahipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed.pdf ( 252 kb )
EELNÕU