Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavalitsuse 10.09.2019 korralduse nr 933 kehtetuks tunnistamine ja riigihanke "Tulbi ja Nisu tn ristmiku piirkonna kõnniteede ja parkimiskohtade ehitus" pakkumuse edukaks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu Linnavalitsuse 10.09.2019 korralduse nr 933 kehtetuks tunnistamine ja riigihanke "Tulbi ja Nisu tn ristmiku piirkonna kõnniteede ja parkimiskohtade ehitus" pakkumuse edukaks tunnistamine
Reg. number: LV-K-1036
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 23.09.2019
Koostaja: Riina Lill
Ettekandja: Rein Haak
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 24.09.2019 korraldus nr 975 "Tartu Linnavalitsuse 10.09.2019. a korralduse nr 933 kehtetuks tunnistamine ja riigihanke "Tulbi ja Nisu tn ristmiku piirkonna kõnniteede ja parkimiskohtade ehitus" pakkumuse edukaks tunnistamine"
EELNÕU