Leping: Annemõisa 12, Tartu, pesuruumi rekonstrueerimine


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Kunnar Jürgenson
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnavarade osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: LÄHTE EHITUSE aktsiaselts 10050861

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-4360
Lepingu nr: ET 19/78
Sarja indeks. nr: 4-7.2 Kirjavahetus linnavara omandamise, valitsemise, kasutamise ja käsutamise küsimustes juriidiliste isikutega
Seisund: Lõpetatud
Lepingu sisu: Annemõisa 12, Tartu, pesuruumi rekonstrueerimine
Kehtivuse algus: 06.09.2019
Kehtivuse lõpp: 15.11.2019