Leping: Pepleri tn valgustuse ehitus


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Rein Haak
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnamajanduse osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: EST Networks OÜ 11826631

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-4302
Lepingu nr: V-429
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Lõpetatud
Lepingu sisu: Pepleri tn valgustuse ehitus
Kehtivuse algus: 04.09.2019
Kehtivuse lõpp: 30.11.2019
Täitmistähtaeg: 30.11.2019