Õigusakti eelnõu: Lepingu sõlmimine EST Networks OÜga

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Lepingu sõlmimine EST Networks OÜga
Reg. number: LV-K-0922
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 28.08.2019
Koostaja: Riina Lill
Ettekandja: Andres Pool
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 03.09.2019 korraldus nr 906 "Lepingu sõlmimine EST Networks OÜga"
EELNÕU