Õigusakti eelnõu: Riigihanke "Tähtvere spordipargi lumetootmise taristu kõrgsurvetorustiku väljaehitamine" pakkuja edukaks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Riigihanke "Tähtvere spordipargi lumetootmise taristu kõrgsurvetorustiku väljaehitamine" pakkuja edukaks tunnistamine
Reg. number: LV-K-0873
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 15.08.2019
Koostaja: Eve Lill
Ettekandja: Kunnar Jürgenson
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 19.08.2019 korraldus nr 842 "Riigihanke "Tähtvere spordipargi lumetootmise taristu kõrgsurvetorustiku väljaehitamine" pakkuja edukaks tunnistamine"
EELNÕU