Leping: H.Masingu Kool. Ruumide remonttööd


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Kunnar Jürgenson
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnavarade osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: OÜ KVL Ehitus 10737285

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-0712
Lepingu nr: ET 18-116
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Lõpetatud
Lepingu sisu: H.Masingu Kool. Ruumide remonttööd
Kehtivuse algus: 11.12.2018
Kehtivuse lõpp: 11.02.2019
Täitmistähtaeg: 11.02.2019