Leping: Projekt nr 14261, Müra vähendamise tegevuskava Tartu linnas


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Rein Haak
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnamajanduse osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus 90005946

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-0456
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Lõpetatud
Lepingu sisu: Projekt nr 14261, Müra vähendamise tegevuskava Tartu linnas
Kehtivuse algus: 26.02.2018
Kehtivuse lõpp: 28.02.2019
Täitmistähtaeg: 28.02.2019