Leping: Väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihanke „Simulaatorite hankimine koos õppetarkvaraga Tartu Kutsehariduskeskusele“ viitenumber 203651 hankeleping (turvaklasteri virtuaalserver)


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Tõnis Lukas
Osakond: Tartu Kutsehariduskeskus
Ametinimetus: Direktor

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: aktsiaselts ORDI 10124387

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-0236
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Lõpetatud
Lepingu sisu: Väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihanke „Simulaatorite hankimine koos õppetarkvaraga Tartu Kutsehariduskeskusele“ viitenumber 203651 hankeleping (turvaklasteri virtuaalserver)
Kehtivuse algus: 11.01.2019
Kehtivuse lõpp: 31.03.2019
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: RHS § 110 lg 5 - Pakkumus on konfidentsiaalne
11.01.2019 kuni 10.01.2024
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus