Õigusakti eelnõu: Riigihanke "Riia tn (Soinaste-Raja tn) taastusremont" pakkumuse edukaks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Riigihanke "Riia tn (Soinaste-Raja tn) taastusremont" pakkumuse edukaks tunnistamine
Reg. number: LV-K-1528
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 19.12.2018
Koostaja: Riina Lill
Ettekandja: Rein Haak
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 2.01.2019 korraldus nr 9 "Riigihanke "Riia tn (Soinaste-Raja tn) taastusremont" pakkumuse edukaks tunnistamine"
Failid: 1581_PP_TL-4-01-02_asend.pdf ( 806 kb )
1581_PP_TL-4-01-01_asend.pdf ( 583 kb )
EELNÕU