Leping: Leping


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Tõnis Lukas
Osakond: Tartu Kutsehariduskeskus
Ametinimetus: Direktor

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: HORECA SERVICE OÜ 10872994

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 18-6844
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Lõpetatud
Lepingu sisu: Leping
Kehtivuse algus: 27.12.2018
Kehtivuse lõpp: 31.12.2019
Täitmistähtaeg: 31.12.2019
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: RHS § 110 lg 5 - Pakkumus on konfidentsiaalne
27.12.2018 kuni 26.12.2023
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus