Leping: „Arvutite rentimine Tartu Kutsehariduskeskusele“


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Tõnis Lukas
Osakond: Tartu Kutsehariduskeskus
Ametinimetus: Direktor

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Green IT OÜ 11306239

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 18-6777
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Allkirjastatud
Lepingu sisu: „Arvutite rentimine Tartu Kutsehariduskeskusele“
Kehtivuse algus: 01.03.2019
Kehtivuse lõpp: 28.02.2023
Täitmistähtaeg: 28.02.2023