Õigusakti eelnõu: Riigihange: "ESRI ArcGIS ELA (Enterprise Licence Agreement) omavalitsuslitsentsi pikendamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Riigihange: "ESRI ArcGIS ELA (Enterprise Licence Agreement) omavalitsuslitsentsi pikendamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
Reg. number: LV-K-1475
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 06.12.2018
Koostaja: Liisi Park
Ettekandja: Jüri Mölder
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 11.12.2018 korraldus nr 1405 "Riigihange: "ESRI ArcGIS ELA (Enterprise Licence Agreement) omavalitsuslitsentsi pikendamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine"
EELNÕU