Õigusakti eelnõu: Riigihanke "Tartu linna ühistranspordi elektroonilise tasukogumissüsteemi ja piletimüügiteenuse opereerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Riigihanke "Tartu linna ühistranspordi elektroonilise tasukogumissüsteemi ja piletimüügiteenuse opereerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
Reg. number: LV-K-1473
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 06.12.2018
Koostaja: Madis Oona
Ettekandja: Madis Oona
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 10.12.2018 korraldus nr 1377 "Riigihanke "Tartu linna ühistranspordi elektroonilise tasukogumissüsteemi ja piletimüügiteenuse opereerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine"
EELNÕU