Õigusakti eelnõu: Riigihanke "Tartu Herbert Masingu Kooli remonttööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Riigihanke "Tartu Herbert Masingu Kooli remonttööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
Reg. number: LV-K-1396
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 19.11.2018
Koostaja: Mari-Liis Kutsar
Ettekandja: Kunnar Jürgenson
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 27.11.2018 korraldus nr 1324 "Riigihanke "Tartu Herbert Masingu Kooli remonttööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine"
EELNÕU