Õigusakti eelnõu: Riigihanke "Vahi tn rekonstrueerimise projekteerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Riigihanke "Vahi tn rekonstrueerimise projekteerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
Reg. number: LV-K-1388
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 16.11.2018
Koostaja: Riina Lill
Ettekandja: Rein Haak
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 20.11.2018 korraldus nr 1294 "Riigihanke "Vahi tn rekonstrueerimise projekteerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine"
Failid: T1814_PP_TL-4-02-asend-tehnovorgud-tyypristloiked-tingmargid.pdf ( 5104 kb )
EELNÕU