Leping: Tartu Variku kooli kohtkindel spordiinventar


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Kunnar Jürgenson
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnavarade osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Osaühing SPORTSERVICE 10329675

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 18-6049
Lepingu nr: ET 18/100
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Lõpetatud
Lepingu sisu: Tartu Variku kooli kohtkindel spordiinventar
Kehtivuse algus: 08.11.2018
Kehtivuse lõpp: 09.11.2018
Täitmistähtaeg: 15.06.2019
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: RHS § 110 lg 5 - Pakkumus on konfidentsiaalne
09.11.2018 kuni 08.11.2023
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus