Leping: Riigihanke „Wordpressil veebirakenduste jätkuarendamine“ viitenumber 199136 - Tartu KHK hankeleping


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Tõnis Lukas
Osakond: Tartu Kutsehariduskeskus
Ametinimetus: Direktor

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: OÜ MCL 12665259

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 18-5331
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Lõpetatud
Lepingu sisu: Riigihanke „Wordpressil veebirakenduste jätkuarendamine“ viitenumber 199136 - Tartu KHK hankeleping
Kehtivuse algus: 01.10.2018
Kehtivuse lõpp: 01.10.2019
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: RHS § 110 lg 5 - Pakkumus on konfidentsiaalne
01.10.2018 kuni 30.09.2023
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus