Leping: LA Hellik osaline tugevvoolu rek


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Kunnar Jürgenson
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnavarade osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Osaühing Agretten 10785752

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 18-4879
Lepingu nr: ET 18/89
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Lõpetatud
Lepingu sisu: LA Hellik osaline tugevvoolu rek
Kehtivuse algus: 10.09.2018
Kehtivuse lõpp: 01.12.2018
Täitmistähtaeg: 01.12.2018