Leping: Tartu linnas tänavate märgistustööde teostamine termoplastikuga ja värviga.


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Rein Haak
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnamajanduse osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: RoadWolf OÜ 11588002

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 18-4571
Lepingu nr: L-516
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Lõpetatud
Lepingu sisu: Tartu linnas tänavate märgistustööde teostamine termoplastikuga ja värviga.
Kehtivuse algus: 23.08.2018
Kehtivuse lõpp: 15.09.2018
Täitmistähtaeg: 15.09.2018