Õigusakti eelnõu: Linnavolikogu otsuse "Loa andmine riigihanke "Teenuse osutamise kontsessioon Tartu Lasteaed Lotte toitlustamisteenuse osutaja leidmiseks" korraldamiseks" esitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Linnavolikogu otsuse "Loa andmine riigihanke "Teenuse osutamise kontsessioon Tartu Lasteaed Lotte toitlustamisteenuse osutaja leidmiseks" korraldamiseks" esitamine
Reg. number: LV-IP-0185
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 14.08.2018
Koostaja: Leelo Sahk-Jansen
Ettekandja: Kunnar Jürgenson
EELNÕU