Õigusakti eelnõu: Loa andmine riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Loa andmine riigihanke korraldamiseks
Reg. number: LV-IP-0184
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 13.08.2018
Koostaja: Riina Lill
Ettekandja: Rein Haak
EELNÕU