Õigusakti eelnõu: Linnavolikogu otsuse "Loa andmine riigihanke "Tartu linna elamute, haldushoonete ja rajatiste korrashoiuteenuse ostmine perioodil 01.01.2019.a - 31.12.2021.a." korraldamiseks" esitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Linnavolikogu otsuse "Loa andmine riigihanke "Tartu linna elamute, haldushoonete ja rajatiste korrashoiuteenuse ostmine perioodil 01.01.2019.a - 31.12.2021.a." korraldamiseks" esitamine
Reg. number: LV-IP-0134
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 09.05.2018
Koostaja: Eva Lääne
Ettekandja: Kunnar Jürgenson
EELNÕU