Leping: Riigihanke „IT vahendite hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele” viitenumber 194218 raamlepingud ja hankelepingud (arvutite, esitlustehnika, serverite hankeosad)


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Tõnis Lukas
Osakond: Tartu Kutsehariduskeskus
Ametinimetus: Direktor

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: aktsiaselts ORDI 10124387

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 18-2710
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Lõpetatud
Lepingu sisu: Riigihanke „IT vahendite hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele” viitenumber 194218 raamlepingud ja hankelepingud (arvutite, esitlustehnika, serverite hankeosad)
Kehtivuse algus: 04.05.2018
Kehtivuse lõpp: 31.12.2018
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: RHS § 110 lg 5 - Pakkumus on konfidentsiaalne
04.05.2018 kuni 03.05.2023
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus