Õigusakti eelnõu: Riigihanke "Jääkreostuse likvideerimine Tartus" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Riigihanke "Jääkreostuse likvideerimine Tartus" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
Reg. number: LV-K-1382
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 12.12.2017
Koostaja: Ülle Mauer
Ettekandja: Ülle Mauer
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 19.12.2017 korraldus nr 1315 "Riigihanke "Jääkreostuse likvideerimine Tartus" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine"
EELNÕU