Leping: Tartu linna mälestistele ja vanalinna muinsuskaitsealale avanevate vaatesektorite määramine


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Urmas Ahven
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: AB Artes Terrae OÜ 12978320

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 16-7119
Lepingu nr: 7119
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Lõpetatud
Lepingu sisu: Tartu linna mälestistele ja vanalinna muinsuskaitsealale avanevate vaatesektorite määramine
Kehtivuse algus: 01.12.2016
Täitmistähtaeg: 15.12.2016