Õigusakti eelnõu: Seisukoha võtmine Tartu linna üldplaneeringu eskiislahenduse kohta laekunud arvamuste osas ja eskiislahenduse avaliku arutelu aja ja koha määramine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Seisukoha võtmine Tartu linna üldplaneeringu eskiislahenduse kohta laekunud arvamuste osas ja eskiislahenduse avaliku arutelu aja ja koha määramine
Reg. number: LV-K-0837
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 09.08.2016
Koostaja: Jaanika Koppel
Ettekandja: Urmas Ahven
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 13.09.2016 korraldus nr 921 "Seisukoha võtmine Tartu linna üldplaneeringu eskiislahenduse kohta laekunud arvamuste osas ja eskiislahenduse avaliku arutelu aja ja koha määramine"
Failid: YP_eskiis_ettepanekud_seisukohad.pdf ( 1626 kb )
EELNÕU