Õigusakti eelnõu: Tartu linna üldplaneeringu eskiislahenduse heakskiitmine ja eskiislahenduse ning keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikule väljapanekule suunamine ja arutelude korraldamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna üldplaneeringu eskiislahenduse heakskiitmine ja eskiislahenduse ning keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikule väljapanekule suunamine ja arutelude korraldamine
Reg. number: LVK-O-0349
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 31.03.2016
Koostaja: Jaanika Koppel
Ettekandja: Jarno Laur
Esitab: linnavalitsus, 31.03.2016 istungi protokoll nr 23
Juhtiv komisjon: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Komisjonid: Hariduskomisjon
Kultuurikomisjon
Linnamajanduskomisjon
Linnavarakomisjon
Sotsiaalkomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 30:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 38:
Linnamajanduskomisjoni protokoll nr 31:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 27:
Linnavarakomisjoni protokoll nr 26:
Sotsiaalkomisjoni protokoll nr 26:
Linnavalitsuse istungi protokoll nr 26 (punkt 23):
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 39:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 15.04.2016 otsus nr 330 "Tartu linna üldplaneeringu eskiislahenduse heakskiitmine ja eskiislahenduse ning keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikule väljapanekule suunamine ja arutelude korraldamine"
Failid: Tartu-linna_RAS.pdf ( 5679 kb )
Tartu-YP-KSHP.pdf ( 455 kb )
Tartu linna YP seletuskiri.pdf ( 1799 kb )
Maa- ja vee-alade üldised ehitus- ja kasutustingimused.pdf ( 3484 kb )
Elanike_arv_asumites.pdf ( 837 kb )
Laste_ja_haridusasutused.pdf ( 1980 kb )
Spordiobjektide_paiknemine.pdf ( 2487 kb )
Hoolekande- ja tervishoiuasutused.pdf ( 1820 kb )
Milj66v22rtusega_hoonestusalad.pdf ( 3162 kb )
Magistraaltanavad_ja_jaotustanavad.pdf ( 2139 kb )
Kergliiklusskeem.pdf ( 2254 kb )
Parkimise_v66ndid.pdf ( 1749 kb )
Rohev6rgustik_ja_puhkealad.pdf ( 3642 kb )
Kaugkyttepiirkonnad.pdf ( 3952 kb )
Maasoojuse_kasutamine.pdf ( 1011 kb )
P2ikese-_ja_tuuleenergia.pdf ( 1565 kb )
Tartu linna YP seletuskiri.002.pdf ( 1800 kb )
EELNÕU